24 lutego 2018

Warszawa, ul. Jana Kazimierza 53A

Budynek wielopoziomowy z windami usytuowany na działce 55/1 o powierzchni 7682,00 m2. Spółka posiada udziały w postaci lokali niemieszkalnych (miejsca postojowe w parkingu podziemnym).